A- A A+

Robotyka

Dobiegły końca tegoroczne zajęcia techniczne z robotyki w klasach 1a i 1e. Zajęcia te są częścią realizowanej innowacji pedagogicznej pt. "Nauka programowania na lekcjach informatyki, zajęciach technicznych i zajęciach pozalekcyjnych  w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach". Podczas nich uczniowie budowali i programowali roboty w różnych środowiskach graficznych.

Warsztaty z robotyki Jimu robot
Robot Edison Lego Mindstorm

 

Zaprogramowane przez uczniów roboty poruszały się po zaplanowanych trasach, powtarzały zaprogramowane czynności, podejmowały decyzje o dalszym ruchu na podstawie napotkanych po drodze informacji lub przeszkód. W trakcie roku gimnazjaliści dwukrotnie włączyli się do przygotowania i przeprowadzenia warsztatów „Programowanie Ozobotów” dla uczniów z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych.

Warsztaty z robotyki Programowanie Ozobotów

 

Podejmowane działania są jednym z elementów pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej, projektu realizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.