A- A A+

W towarzystwie lepiej się pracuje. Zbieramy informację niezbędne do stworzenia animacji na temat oszczędzania wody w gospodarce i gospodarstwach domowych.

Całkiem niedawno uczestnicy #CodeForGreen tworzyli filtry do wody. Badali jej stan przed i po filtrowaniu, a dziś pracujemy zdalnie. Mamy nadzieję, że będzie równie ciekawie.

CodeForGreen banner copy

Nasza szkoła bierze udział w innowacyjnym programie rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli Code for Green, w którym uczymy się, jak wykorzystywać nowoczesne technologie i kodowanie, żeby chronić naszą planetę, zaczynając od najbliższego otoczenia.Code for Green to nie są zwykłe zajęcia. Pracujemy metodą projektową, w zespołach, wymyślamy prototypy rozwiązań, czasem programujemy, czasem monitorujemy przyrodę lub klimat. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie, skontaktuj się ze szkolnym koordynatorem Code for Green: Adrianą Ciupką i Marzeną Lamlą. Code for Green to program Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych finansowany ze środków fundacji Terre des Hommes oraz Volkswagen Belegschaftsstiftung.